Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn sử dụng Github trên Window

Category: Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 18:58
Đầu tiên mình sẽ giới thiệu github là gì?I. Github là gì:


Github http://github.com , còn được gọi là social network dành cho developer đi vào hoạt động tháng 2 năm 2008, là một dịch vụ sử dụng hệ thống quản lý phân tán GIT giúp người dùng lưu trữ source code cho các dự án. Tính năng của GIT như bài trước mình đã nói, nó có mọi tính năng của một source control như SVN và hơn thế nữa.

Github được viết bằng Ruby on Rails. GitHub cung cấp dịch vụ thương mại và cả tài khoản miễn phí cho các dự án nguồn mở.

Theo khảo sát của người sử dụng Git vào năm 2009, Github hiện đang là server Git lưu trữ source code phổ biến nhất hiện nay (Ngoài ra, Gitorious http://gitorious.org cũng là server Git hoạt động giống Github được chú ý đến).Github là gì

439000 developer tạo hơn 1 triệu 350 ngàn repositories là một con số khá ấn tượng, cùng với một số khách hàng lớn của github như Twitter, Facebook, Yahoo … cho thấy tính phổ biến của Github, cũng như cộng đồng lập trình thế giới tính nhiệm nó như thế nào.

II.Cách thức làm việc với Github


Để làm việc với github trên window đầu tiên bạn cần cài đặt msysgit (Dowload tại http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list?q=full+installer+official+git )

Lúc cài đặt bạn nên chọn cài đặt cho commad prompt để tiện làm việc
Sau khi cài đặt xong bạn vào Start->Run gõ cmd
Gõ lệnh


git --version
Nếu không thông báo lỗi tức là bạn đã cài đặt thành công

Làm việc với GitHub nói riêng hay hệ thống GIT nói chung có 2 workflow chính là local workflow và server workflow.

Bạn có thể làm mọi chuyện thay đổi source code ở local, sau khi đã thay đổi xong, bạn sẽ commit nhưng thay đổi đó lên server và bản lên server phải là bản hoàn chỉnh một tính năng nào đó, hoặc fix bug xong, test xong hoặc ít nhất bản đó phải chạy được. Không được commit code dở dang, chưa qua test lên repository server sẽ làm ảnh hưởng đến các thành viên khác, ngược lại bạn có thể làm điều đó ở repository local (Bạn cũng có thể tạo một branch ở server cho việc commit code dở dang hay tính năng chưa hoàn thành như từng làm với SVN, nó sẽ chiếm space ở server cũng như làm mất thời gian của bạn vào việc tương tác kết nối với server, vậy tại sao không commit nó lên repository local nhỉ, vừa nhanh thao tác lại không mất space của server.)

Mở rộng: từ repository của github ta có thể theo phương thức của Git tạo bản build cho production site (trên đây cũng là một repository server) bằng cách push thay đổi (đã qua test kỹ càng) lên nó.

Khi tương tác với repository server (cập nhật hay thay đổi) GITHUB đòi hỏi mã chứng nhận “Bạn là ai” thông qua so sánh SSH key ở local của bạn và SSH key trên server tương ứng với account mà bạn đã đăng ký với GITHUB trước đó.


1) Làm việc với repository ở local:


với 2 command thường dùng là git add và git commit

git add: add file đã thay đổi vào stage

git commit: commit các file đã add vào stage lên repository ở local

Ngoài ra bạn xem một số command khác2) Làm việc với repository ở server github:Sau khi đã quậy tè le ở local  , cuối cùng khi có một bản ổn định và hoàn tất (có thông qua test) ta sẽ quyết định cập nhật nó lên repository server với:

-push: push thay đổi từ repository local lên repository server

-fetch: cập nhật thay đổi từ repository server về repository local

-pull/rebase: sao chép source code từ server về local workspace (tương đương checkout của SVN)III. Ví dụ

Đầu tiên bạn cần tạo 1 dự án được gọi tắt là repo tại địa chỉ https://github.com/new
Sau khi tạo hoàn tất bạn truy cập vào địa chỉ https://github.com/<tên username>/<tên repo>
Bạn chọn mục HTTP bạn sẽ thấy link https://github.com/<tên username>/<tên repo>.git


Vào Start->Run->Cmd
Sau khi có 1 vài thay đổi, bạn chuyển qua cửa sổ cmd, gõ lệnh

Vào thư mục cần bắt đầu với dự án của bạn
gõ lệnh 


git clone https://github.com/<tên username>/<tên repo>.git
Sau quá trình chạy hoàn tất, bạn vào explorer, vào thư mục vừa nãy, vào thư mục <tên repo>
Tại đây bạn có thể thêm, xóa sửa tùy ý (lưu ý không đụng vào folder .git nha)


git status
để xem sự thay đổi trong dự án của bạn
để add các sự thay đổi bạn dùng lệnh
git add .
sau đó bạn chấp nhận các thay đổi
git commit -am "Thu nghiem git" 
Và sau đó là upload thay đổi lên server
git push origin master
Chúc bạn thành công!
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo