Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn fix lỗi WLAN Autoconfig Services không thể start

1. Nguyên nhân


Về lỗi này thì có nhiều nguyên nhân, mà thường thì:
- Virus ăn mất file
- File bị corrupted
- Lỗi driver

2. Nhận biết

Ở đây mình chỉ hướng dẫn fix trường hợp virus ăn mất file, file bị corrupted, cách nhận biết trường hợp này thì các bạn vào thư mục C:\Windows\L2Schemas coi có file nào 0kb( zero size) thì đích thực là bị rồi đó

3. Khắc phục

Các bạn download file ở đây:
http://www.mediafire.com/?0rpk18k61rrr21z
Coi file nào bị 0kb, hoặc không có các file sau thì copy bổ sung vào:
WLAN_policy_v1.xsd 
WLAN_profile_v1.xsd 
WLANAP_profile_v1.xsd

Chúc các bạn thành công!
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo