Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn viết ứng dụng đầu tiên ChromeOS

Nội dung chính

Hướng dẫn viết ứng dụng đầu tiên ChromeOS
Chúng ta sẽ đi qua 5 bước đơn giản để viết ứng dụng hello world trên chrome os
Bước 1. Tạo file manifest
Bước 2. Tạo background srcipt
Bước 3. Tạo window page
Bước 4. Tạo icon cho app
Bước 5. Khởi chạy ứng dụng

Bước 1. Tạo file manifest

Như viết một extension cho chrome, bạn cần bắt đầu từ file manifest, file này sẽ khai báo thông tin tổng quan của chương trình như tên chương trình, version, icon, permision...
Bạn cần tạo file manifest.json với nội dung như sau:

{
 "name": "Hello World!",
 "description": "My first packaged app.",
 "version": "0.1",
 "app": {
  "background": {
   "scripts": ["background.js"]
  }
 },
 "icons": { "16": "calculator-16.png", "128": "calculator-128.png" }
}
Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng manifest version 2 để viết mô tả cho app

Bước 2. Tạo file background script

File background script sẽ quản lý vòng đời ứng dụng của bạn.
Bạn tạo file background.js với nội dung như sau:


chrome.app.runtime.onLaunched.addListener(function() {
 chrome.app.window.create('window.html', {
  'bounds': {
   'width': 400,
   'height': 500
  }
 });
});

Sự kiện onLauched sẽ được kích hoạt khi ứng dụng của bạn khởi chạy. Để xem vòng đời của app, bạn có thể xem chi tiết tại: http://developer.chrome.com/apps/app_lifecycle.html

Bước 3. Tạo window page

Đoạn code background script phía trên, chúng ta đã viết, khi ứng dụng khởi chạy, ta sẽ tạo một cửa sổ mới, phần giao diện cửa sổ sẽ được định nghĩa trong file window.html
Tạo file window.html với nội dung như sau


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div>Hello, world!</div>
 </body>
</html>

Bước 4. Tạo icon cho app

Copy 2 icon này vào thư mục app của bạn:

Bước 5. Khởi chạy ứng dụng của bạn

Bật Flag

Để chạy chương trình thử nghiệm, không có xác thực, bạn cần bật flag cho phép api thử nghiệm trong chrome lên:
Truy cập vào đường dẫn chrome://flags
Bản tiếng anh: Tìm Experimental Extension APIs, nhấn Enable
Bản tiếng việt: Tìm API tiện ích mở rộng thử nghiệm, nhấn Bật
Khởi động lại chrome

Cài đặt ứng dụng
Nhấn vào nút    trên chrome, Tool (Cài đặt) -> Extensions(Tiện ích mở rộng)
Tích vào Developer mode(Chế độ dành cho nhà phát triển)
Nhấn vào Load unpacked extension(Tải tiện ích đã bung), chỉ đến thư mục chứa app của bạn, nhấn OK
Mở tab mới, nhấn vào icon app của bạn

Đóng gói ứng dụng

Nhấn vào nút    trên chrome, Tool (Cài đặt) -> Extensions(Tiện ích mở rộng)
Tích vào Developer mode(Chế độ dành cho nhà phát triển)
Chọn đóng gói tiện ích(Pack extension)

Chúc bạn thành công
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo