Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Bắt đầu làm quen với AngularJS

Bắt đầu làm quen với AngularJS

Đây là một ứng dụng đơn giản được giới thiệu tại trang chủ tại angularjs

<!doctype html>
<html ng-app>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.0.7/angular.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div>
   <label>Name:</label>
   <input type="text" ng-model="yourName" placeholder="Enter a name here">
   <hr>
   <h1>Hello {{yourName}}!</h1>
  </div>
 </body>
</html>

Đầu tiên để sử dụng angularjs bạn cần download file js hoặc sử dụng cdn của nó tại google:
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.0.7/angular.min.js

Dòng số 2, ng-app sẽ khai báo cho angularjs sẽ làm việc với phần này của trang, ở đây là toàn bộ trang web
Dòng số 9, ng-model sẽ khai báo đó là một phần dữ liệu, mọi thay đổi trong textbox sẽ được cập nhật vào biến đó
Dòng số 11, {{yourName}} có tác dụng xuất dữ liệu ra

Rất đơn giản để bắt đầu với AngularJs đúng không nào, hãy thử và chắc chắn bạn sẽ thích

Chúc các bạn thành công
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo