Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Hướng dẫn chi tiết cài oracle jdk trên ubuntu hoặc elementary os

Category: , Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 13:22

B1. Download  jdk bản mới nhất tại đây
B2. Mở terminal lên:
 - cd vào thư mục vừa tải về
 - Giải nén file vừa tải về
 tar -xvzf jdk-
- Move nội dung vừa giải nén đến thư mục sau
sudo mv jdk /usr/lib/jvm/
- Cập nhật lại java source
$ sudo update-alternatives --install \
/usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1/bin/javac 1
$ sudo update-alternatives --install \
/usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1/bin/java 1
$ sudo update-alternatives --install \
/usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1/bin/javaws 1 
 - Thay đổi phiên bản java mặc định
$ sudo update-alternatives --config javac
$ sudo update-alternatives --config java
$ sudo update-alternatives --config javaws
- Kiểm tra lại phiên bản java của bạn:
$ java -version
- Kiểm tra các đường link đến java:
$ ls -la /etc/alternatives/java* 
- Enable java plugin cho trình duyệt:
#for 64-Bit jdk
$ sudo ln -s /usr/lib/jvm/jdk1/jre/\
lib/amd64/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins
#for 32-Bit jdk
$ sudo ln -s /usr/lib/jvm/jdk1/jre/\
lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins 
- Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME
$ cd ~
$ sudo nano .bashrc
Kéo xuống dưới cùng, thêm dòng này vào
export JAVA_HOME=/path/your/jdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 
Chúc bạn thành công
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo