Quảng Cáo

Cpm Affiliation : the cpm advertising network

Cài đặt ban đầu để sử dụng Google App Engine

Category: , Written by Nam Phạm Ngọc Quang / 23:09
Cài đặt ban đầu để sử dụng Google App Engine


Bạn phát triển và tải các ứng dụng Python cho Google App Engine sử dụng App Engine Python for Python SDK
Python SDK bao gồm một ứng dụng máy chủ web mà mô phỏng môi trường App Engine, trong đó có một phiên bản local của datastore, Tài khoản Google, và khả năng để lấy URL và gửi email trực tiếp từ máy tính của bạn bằng cách sử dụng các API App Engine. Python SDK chạy trên bất kỳ máy tính với Python 2.7, và phiên bản có sẵn cho Windows, Mac OS X và Linux. (The Python SDK là không tương thích với Python 3.)
Python SDK cho Windows và Mac bao gồm Google Công cụ Launcher ứng dụng, một ứng dụng chạy trên máy tính của bạn và cung cấp một giao diện đồ họa đơn giản hóa nhiều nhiệm vụ phát triển App Engine chung.
Nếu cần thiết, tải về và cài đặt Python 2.7 cho nền tảng của bạn từ các trang web của Python . Mac OS X 10.7 Lion người sử dụng đã có sẵn Python 2.7 được cài đặt.
Tải về App Engine SDK . Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang tải về để cài đặt SDK trên máy tính của bạn.
Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng hai lệnh từ SDK:

dev_appserver.py , máy chủ web, đại loại giống manage.py trong django
appcfg.py , tải lên ứng dụng của bạn lên App Engine

Người dùng Windows và Mac có thể chạy Google App Engine Launcher và chỉ cần nhấp vào nút Run và triển khai thay vì sử dụng các lệnh này.
Đối với người dùng Windows: cài đặt Windows đặt các lệnh trong đường dẫn lệnh. Sau khi cài đặt, bạn có thể chạy các lệnh từ một dấu nhắc lệnh.
Đối với người dùng Mac: Bạn có thể đặt các lệnh trong đường dẫn lệnh bằng cách chọn "Make Symlinks..." từ "GoogleAppEngineLauncher" trình đơn.
Nếu bạn đang sử dụng phiên bản lưu trữ Zip của SDK, bạn sẽ tìm thấy các lệnh trong google_appenginethư mục.

Hãy cài đặt và chọc phá và cảm nhận, trong loạt tut này mĩnh sẽ giới thiệu các bạn:

  • Xây dựng một ứng dụng app engine bằng python
  • Sử dụng webapp2 web application framework
  • Sử dụng App Engine datastore với Python modeling API
  • Sử dụng tài khoản Google để đăng nhập vào ứng dụng của bạn
  • Sử dụng jinja2 template
  • Tải ứng dụng bạn lên App Engine
Thank for sharing!

About The Author


NamPNQ

Không biết viết gì ở đây :D

Quảng cáo